Архив и възстановяване

Загуба или компрометиране на данни може да доведе до силно негативни последици, включително административни наказания и дори фалит!

Ние можем да ви осигурим автоматизиран архив, като ви предоставим сървърно пространство или създавайки ваша собствена система за backup.