Мониторинг на информационна инфраструктура

Постоянното наблюдение на информационната инфраструктура осигурява безпроблемна и оптимизация на ресурсите и средствата необходими за съществуването и.

Системното администриране е широкообхватна услуга чрез която можем да Ви осигурим:

  • Оптимизация на съществураща информационна инфраструктура и привеждането и в съответствие с Вашите изисквания
  • Определяне и имплементация на правила за мрежова и информационна сигурност
  • Релизация и мониторинг на групови политики и потребителски права
  • Определяне на класификация на всички елементи на информационната инфраструктура
  • Определяне на критичните елементи на информационната инфраструктура
  • Реализация на план за действие при възникване на събития, застрашаващи или нарушаващи работоспособността на елементите на информационната инфраструктура

Чрез предоставяне на услугата можем да Ви гарантираме:

  • Осигуряване на комфортна работна среда
  • Намаляване до минимум на принудителния престой поради неработеща техника или услуги
  • Предоставяне на оборотна техника в случай на необходимост
  • Мониторинг на натоварването и използването на наличните ресурси