Комтехсис

Коректният партньорКомтехсис стартира своята дейност през 2006 година в областта на информационните технологии. От създаването си до днес реализирахме успешно множество проекти, чрез които осигурихме на своите Клиенти набор от удобни технологични инструменти за извършване на ежедневните им дейности. Доставената от нас техника се отличава с изключителна надежност - под 5% дефектируемост. Нестандартният ни подход към реализацията на проектите доведе до оптимизация на инвестициите и осигури на Клиентите ни увереността в правилния избор - outsourcing

През изминалите години реализирахме множество успешни проекти сред които:

  • Технологично осигуряване на Оперативен център в Столичен инспекторат
  • Изготвяне на документация, мониторинг и администриране на Единна GPS система за наблюдение в реално време на дейностите по чистотата на територията на Столична община
  • Изграждане на единна информационна среда на територията на СО - Район Панчарево и прилежащите му кметства
  • Изграждане на единна информационна среда на територията на СО - Район Кремиковци и прилежащите му кметства